• Meeting the Market

    Save the Date voor 2018: Vrijdagmiddag 1 juni 2018

    Locatie: De Caballero Fabriek in Den Haag


Terugblik 23 juni 2017

Meeting the Market 2017 was een daverend succes:

106 ondernemers die meedachten over oplossingen voor de stad

47 medewerkers van de gemeente Den Haag met hun brandende vragen

3 ondernemers die hun innovatieve idee of voorstel pitchten

6 ondernemers die hun product presenteerden

6 studenten van de Haagse Hogeschool met innovatief concept

1 éénmansband

11 brandende vragen en talloze antwoorden.

Bink Rooftop, het splinternieuwe restaurant op de bovenste verdieping van Bink36, vormde de inspirerende omgeving voor Meeting the Market 2017. Met meer dan 150 deelnemers was het een energieke en vruchtbare bijeenkomst. Na de openingswoorden van wethouder Bruines gingen de deelnemers in kleine, interactieve sessies aan de slag met de brandende vragen van de gemeente. De oogst van deze gesprekken was zeer rijk. De vraagstellers hebben talloze verrassende en vernieuwende ideeën opgehaald. Zo zei Nathalie Pilk van het Werkgeversservicepunt: “We hadden gehoopt dat we paar goede ideeën zouden horen hoe we de werkontwikkeltrajecten met werkgevers kunnen organiseren, maar de opbrengt van de sessies overtrof onze stoutste verwachtingen”. De gesprekken leverden niet alleen nieuwe inzichten maar ook nieuwe netwerken op. Damiet Groen en Miranda Voogt  van de dienst OCW van de gemeente Den Haag: “We hebben interessante partijen ontmoet die we in contact willen brengen met de gecontracteerde partijen van Den Haag op het gebied van de Wmo.”

Ook de pitches van de ondernemers werden goed bezocht en leverden een mooi resultaat op. Frans-Luuk Bouwers van DOK Den Haag: “We weten dat we een goed concept hebben, wat we nodig hebben zijn ambassadeurs binnen de gemeente. Wij denken dat we die hier gevonden hebben”.

De bijeenkomst werkte aanstekelijk. Gedurende de middag zijn verschillende ondernemers van Bink36 uit nieuwsgierigheid langs gekomen en uit pure interesse gebleven. Chesney Giersthoven van Urban Treatments die de bijeenkomst gefilmd heeft,  zei na afloop: “Volgende keer ben ik er weer bij, maar dan wil ik als ondernemer meepraten!”

Wij danken alle ondernemers, studenten en medewerkers van de gemeente Den Haag voor hun actieve bijdrage aan Meeting the Market. Dank zij jullie is het een succes geworden.

Kijk hier om een impressie te krijgen van de bijeenkomst, gemaakt door Henriette Guest. 

Graag tot de volgende keer!

Brandende vragen

Ben jij ondernemer en heb je een antwoord op brandende vragen?

 

Het waakzame huis

Vraag:
Wat zijn de uitdagingen en mogelijkheden voor passieve alarmering en levenstijlmonitoring? Hierbij gaat het niet alleen om de techniek zelf maar ook om toepassing en opvolging ervan. Welke technologische hulpmiddelen zijn beschikbaar om de bewoner te monitoren, wat merkt (en vindt) de bewoner daarvan, wat gebeurt er met de informatie, hoe wordt de informatie geanalyseerd en teruggekoppeld, hoe wordt informatie veilig uitgewisseld en opgeslagen?

Wij zoeken:
Innovatieve ondernemers op het gebeid van e-health en data-security.

Ondersteuning thuis- & dagbesteding

Vraag:
Hoe kan de gemeente zorgaanbieders stimuleren, prikkelen of helpen om tot een samenhangend aanbod van hulp en ondersteuning voor de klant te komen? Hoe kan de samenwerking tussen de zorgaanbieders op gang gebracht worden, ondersteund worden en op een efficiënte manier worden vorm gegeven? Hoe leg je dwarsverbanden in een verkokerde (en concurrerende) zorgwereld?

Wij zoeken:
Innovatieve dwars- en omdenkers die kunnen helpen om de samenwerking tussen zorgaanbieders te bevorderen: websitebouwers, app-ontwikkelaars, communicatiebureaus, organisatieadviseurs

 
 
 

Iedereen in beweging

Vraag:
Hoe kan de gemeente Den Haag ervoor zorgen dat inactieve volwassen (25+) en ouderen Hagenaars meer gaan bewegen, zonder daarbij in de financieringsrol van een breder sportaanbod te schieten? Welke andere middelen en oplossingen zijn denkbaar om Hagenaar te triggeren om meer te bewegen?

Wij zoeken:
Ondernemers die buiten de gebaande paden kunnen denken en die verrassende en vernieuwende ideeën hebben om mensen in beweging te krijgen. Bijvoorbeeld:  game-ontwikkelaars, app-bouwers, ontwerpers, (landschaps-)architecten, kunstenaars, gedragsdeskundigen.

Elektrisch vervoer bevorderen

Vraag:
Wat kan de gemeente Den Haag doen om mensen intrinsiek te motiveren om op korte termijn elektrisch vervoer in te zetten? Hoe brengen wij deze gedragsverandering op gang?

Wij zoeken:
Alle ondernemers met een slim plan om mensen te motiveren om over te stappen op elektrisch vervoer: gedragsdeskundigen, communicatie- en reclamebureaus, app-ontwikkelaars, ontwerpers, stedenbouwkundigen, vervoersdeskundigen

 
 
 

Deeleconomie stimuleren

Vraag:
Wat kan de gemeente doen om de deeleconomie (bijvoorbeeld: sharingplatforms of plekken waar mensen spullen kunnen lenen) te bevorderen zonder de positie en de belangen van het Haagse bedrijfsleven aan te tasten?

Wij zoeken:
(Sociale) ondernemers die plannen hebben om iets in de deeleconomie te gaan doen of die ideeën hebben hoe je de deeleconomie kan bevorderen: app-ontwikkelaars, websitebouwers, communicatiebureaus, detailhandelaren, handelaren in gebruikte goederen.

Werkontwikkeltrajecten werkzoekenden

Vraag:
Welke mogelijkheden kunnen werkgevers bieden om langdurig en moeilijk bemiddelbare werkzoekenden duurzaam te laten re-integreren naar een betaalde baan? Wat hebben zij van de gemeente nodig om een dergelijke werkontwikkelplek te realiseren voor werkzoekenden?

Wij zoeken:
Werkgevers die samen met de gemeente Den Haag de re-integratietrajecten voor werkzoekenden willen verbeteren en en die bereid zijn om langdurig werkzoekenden een werkplek te bieden waar zij zich kunnen ontwikkelen en waar perspectief is op een betaalde baan.

 
 
 

Het 2e leven van bouwmaterialen

Vragen:
Hoe ziet het ideale recyclepunt voor bouwmaterialen eruit? Waar? Hoe komt het bedrijf aan zijn grondstoffen? Van Haagse burgers en bedrijven? Wie zijn de afnemers van de eindproducten?

Wij zoeken:
Ondernemers die willen meedenken over het recyclepunt voor bouwmateriaal: bedrijven in te hergebruiken bouwmaterialen, afvalverwerkingsbedrijven, kringloopwinkels, sociale ondernemers, projectontwikkelaars, designers, architecten, kunstenaars.

Social Return door Sociaal ondernemen

Vraag:
Veel ondernemers willen graag aan de slag met sociaal ondernemen, bijvoorbeeld via Social Return. Dit is vaak eenvoudiger dan je denkt. Hoe zou jij de Social return verplichting bij een aanbesteding willen invullen? Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar goed weten te vinden en vraag en aanbod bij elkaar komen? Hoe kan de gemeente hierbij helpen?

Wij zoeken:
Wij zoeken: Ondernemers die social return invullen, sociale ondernemers, ondernemers die veel gemeentelijke opdrachten uitvoeren, ondernemers die graag gemeentelijke opdrachten willen uitvoeren en elke ondernemer die bereid is om op een positieve manier mee te denken.

 
 
 

Oases in de bruisende stad

Vraag:
Hoe creëren wij oases van rust in een bruisende stad? Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat inwoners rustige en gezond kunnen leven, ook als ze in de buurt van een ‘hotspot’ wonen, terwijl de economische en recreatieve activiteiten gewoon door blijven gaan?

Wij zoeken:
Stedenbouwkundigen, designers, architecten, landschapsarchitecten, evenementenorganisatoren, akoestici, frisdenkers, IT-bedrijven,  (beeldend) kunstenaars.

1 platform voor evenementen

Vraag:
Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat alle gemeentelijke evenementen gebruik gaan maken van één platform voor communicatie en registratie?  Welke tools zijn er in de markt voor handen? Wat er moet er rond zo’n tool geregeld worden zodat deze ook echt gebruik wordt?

Wij zoeken:
IT-bedrijven met verstand van het stroomlijnen van online dienstverlening, evenementenbureaus, communicatieadviseurs.

 
 
 

Hoe veilig is uw digitale voordeur?

Vraag:
Wat kan de gemeente Den Haag doen om de digitale veiligheid van haar inwoners te bevorderen? Hoe maken wij de inwoners bewust van de dagelijkse digitale risico’s (cyber awareness)? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de inwoners weten wat zij zelf kunnen doen om hun digitale veiligheid te verbeteren? Hoe kunnen wij de inwoners helpen om de juiste maatregelen te treffen?

Wij zoeken:
Ondernemers die zich bezig houden met cyber security.

Locatie

Meeting the Market vindt plaats in Bink Rooftop, een nieuw restaurant en eventlocatie In BINK36, Binckhorstlaan 36, 2516 BE Den Haag.

Bink Rooftop bevindt zich op de 5e etage van Magazijn (M-gebouw) van BINK36.  Rij langs de slagboom, om beide gebouwen heen. Daar ligt een groot parkeerterrein (gratis parkeren) en als je doorloopt tot het achterste punt, vind je de ingang van het Magazijn.

Kijk voor een routebeschrijving op www.Bink36.nl

Contact

Meeting the Market wordt georganiseerd door:

Gemeente Den Haag, BSD/Directie Concern Bedrijfsvoering

Eva Kroonenberg, Programmamanager Innovatie

Mocht u nog vragen hebben, inhoudelijk of organisatorisch, kunt u contact met ons organisatieteam opnemen.


Menno van Ginkel

Telefoon: 06-218 85 742

E-mail: info@meetingthemarket.nl


Suzanne Schoehuijs-Van der Knaap

Telefoon: 06 - 371 402 41

E-mail: info@meetingthemarket.nl